Ochrana soukromí

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

Tyto údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR)

EU trade Company s.r.o v následujícím textu bychom vás rádi informovali o typu osobních údajů zpracovávaných při vašem používání našich webových stránek, souvisejících mobilních aplikací a v rámci vašich objednávek v online obchodě RODNE BABY.

1. Správce údajů

Správcem pro zpracování údajů je společnost EU trade company s.r.o. Toto jsou naše kontaktní údaje:

EU trade company s.r.o.

IČO: 19069367

DIČ: CZ19069367

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

e-mail: [email protected]

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů naleznete na konci těchto zásad ochrany soukromí.

2. Výrazy a definice

Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, dále také jen „subjekt údajů“; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více faktorů specifických pro fyzické, fyziologické, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Mezi osobní údaje patří například IP adresa vašeho počítače, vaše skutečné jméno, vaše poštovní adresa, vaše telefonní číslo a vaše datum narození. Osobní údaje jsou dále rovněž označovány jako „údaje“.

3. Kategorie údajů, které zpracováváme

V následujícím textu bychom vás rádi informovali o tom, jaké údaje zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky, objednáte zboží v našem online obchodě RODNE BABY nebo používáte jiné funkce našich webových stránek a souvisejících mobilních aplikací.

3.1. Zpracování přístupových údajů souvisejících s návštěvou našich webových stránek

Přistupujete-li na naše webové stránky pouze bez objednávky v našem online obchodě RODNE BABY, ukládáme jen přístupové údaje, jako je datum a čas vaší návštěvy, webová stránka, ze které nás navštívíte, typ vašeho prohlížeče a jazykové nastavení, webové stránky, které navštívíte na našich webových stránkách, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele.

3.2. Údaje, které jste nám poskytli

V rámci vaší objednávky v online obchodě RODNE BABY, při vytváření zákaznického účtu, při přihlášení k odběru newsletteru nebo při kontaktu s námi zpracováváme vámi poskytnuté údaje. Příslušný formulář pro zadávání údajů obvykle uvádí typ příslušných údajů. Zejména se to týká:

– kontaktních údajů, jako je titul, vaše jméno, e-mailová adresa a poštovní adresa a případně vaše telefonní číslo;

– údajů o objednávce, jako je popis zboží, které jste si objednali;

– platebních údajů, jako je způsob platby, který jste zvolili, a (případně pseudonymizovaných) údajů o vaší kreditní kartě.

3.3. Údaje, které o vás získáváme od třetích stran

V rozsahu, který je pro nás nezbytný a pokud to umožňují platné zákony na ochranu údajů, můžeme shromažďovat údaje o vás od třetích stran. K tomu dochází zejména v rámci kreditního hodnocení, pokud zvolíte platební metodu „faktura“. Další informace naleznete níže v těchto Zásadách ochrany soukromí.

3.4. Soubory cookie

„Soubory cookie“, technické informace, které jsou uloženy na počítači uživatele, používáme, abychom pro vás zatraktivnili návštěvu našich webových stránek, abychom vám umožnili zadat objednávku v našem online obchodě Rodne Baby nebo používat jiné funkce. Soubory cookie nám umožňují zejména přizpůsobit naše webové stránky potřebám uživatelů shromažďováním statistických informací o chování uživatelů.

Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po skončení příslušné relace prohlížeče, tedy poté, co uživatel zavře prohlížeč („soubory cookie relace“). Jiné soubory cookie zůstanou v zařízení uživatele a umožní nám rozpoznat prohlížeč při příštím přístupu uživatele na stránky („trvalé soubory cookie“). 

Další informace o souborech cookie a obdobných technologiích, které používáme, naleznete níže v těchto Zásadách ochrany soukromí a zde v našem nástroji pro souhlas s používáním souborů cookie, který vám rovněž umožňuje kdykoli změnit předvolby souborů cookie. V závislosti na vámi zvoleném nastavení mohou být některé funkce našich webových stránek omezeny.

4. Právní základ pro zpracování údajů

Po celou dobu zpracováváme vaše údaje v souladu s příslušnými právními předpisy a pouze v rozsahu povoleném platným právním předpisem. V závislosti na příslušném účelu zpracování údajů může být zpracování vašich údajů založeno na následujících právních zásadách:

– Souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a), článek 7 GDPR): Některé údaje zpracováváme pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný a dobrovolný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

– Plnění smlouvy nebo předsmluvní opatření (článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR): Určité údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (např. když si u nás objednáte zboží) nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (např. když se ptáte na jeden z našich výrobků).

– Dodržování zákonných povinností (článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR): Některé vaše údaje potřebujeme zpracovávat pro splnění našich vlastních zákonných povinností, například pro splnění daňových povinností.

– Ochrana životně důležitých zájmů (článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR): Některé údaje zpracováváme v případech, kdy je zpracování nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů vás nebo jiné fyzické osoby.

– Ochrana oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR): Některé údaje zpracováváme v případech, kdy je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů sledovaných námi nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy nad těmito zájmy převažují vaše zájmy, které vyžadují ochranu osobních údajů.

5. Účely zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme pro následující účely:

5.1. Poskytování našich webových stránek

V případě, že zpracováváme přístupové údaje v rámci vaší návštěvy našich webových stránek, provádíme tak pro zajištění bezproblémového provozu webových stránek a pro zlepšení naší nabídky a služeb, zejména našeho online obchodu RODNE BABY.

Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť zpracování je nezbytné pro zajištění funkčnosti našich webových stránek a pro správné dodání jejich obsahu. Údaje navíc slouží k optimalizaci našich webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů; v tomto ohledu je zpracování údajů založeno na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5.2. Kontakt

Pokud nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře, zpracováváme vámi poskytnuté údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší žádosti a abychom byli schopni prokázat, že jste nás kontaktovali v souladu s právními požadavky.

5.3. Zpracování údajů souvisejících se smlouvou

Zákaznický účet: Zaregistrujete-li se jako zákazník v našem online obchodě RODNE BABY, zpracováváme vámi poskytnuté údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To je nezbytné pro založení a správu vašeho zákaznického účtu, a je tedy nezbytné pro plnění smlouvy o užívání nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy.

Program členství v klubu RODNE BABY: Pokud se zaregistrujete k účasti v členském programu klubu RODNE BABY (klub RODNE BABY) otevřením členského účtu, budeme zpracovávat údaje, které nám poskytnete nebo které vzniknou v průběhu vašeho využívání klubu RODNE BABY, na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů v rámci procesu otevření účtu a následně během vaší účasti v klubu RODNE BABY. To je nezbytné k založení a správě vašeho členského účtu, k připsání vašich bodů klubu RODNE BABY a k poskytnutí výhod dostupných v rámci klubu RODNE BABY a slouží tak k provádění předsmluvních opatření a plnění smlouvy o užívání.  

Objednávka hosta: Pokud zadáte objednávku jako host, nemusíte se před zadáním objednávky registrovat jako zákazník, ale budete muset znovu zadat své údaje pro každou další objednávku. Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky hosta zpracováváme na základě článlu 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem vyřízení vaší objednávky, včetně doručení objednaného zboží a možnosti sledovat objednávku a stav doručení.

Plnění vaší objednávky jako registrovaného zákazníka: Pokud jste se zaregistrovali jako zákazník v našem online obchodě RODNE BABY a zadáte objednávku zboží, zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v rámci objednávky nebo které jsou k dispozici ve vašem zákaznickém účtu na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem vyřízení vaší objednávky, včetně doručení objednaného zboží a možnosti sledovat stav objednávky a doručení.

Newsletter: Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru pomocí příslušné funkce, zpracováváme údaje, které nám pro tento účel poskytnete, nebo údaje dostupné ve vašem zákaznickém účtu, minimálně vaši e-mailovou adresu, za účelem občasného zasílání našich newsletterů e-mailem. Právním základem pro toto zpracování údajů je souhlas, který jste udělili při registraci k odběru našeho newsletteru (článek 6 odst. 1 písm. a), článek 7 GDPR).

5.4. Zákaznická podpora a zákaznický servis

Během vaší objednávky v našem online obchodě RODNE BABY nebo následně vás můžeme kontaktovat prostřednictvím vámi poskytnutých kontaktních údajů, bude-li to nutné k odstranění nesrovnalostí ve vaší objednávce, s návrhy na optimalizaci vaší objednávky nebo kvůli důležitým informacím v souvislosti s vaší objednávkou nebo následně. Právním základem pro toto zpracování údajů je v rámci plnění smlouvy článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jinak buď článek 6 odst. 1 písm. d) GDPR nebo článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v závislosti na dotčených zájmech.

Proti zpracování svých údajů pro takové účely můžete kdykoli vznést námitky. Poté se zdržíme dalšího zpracování pro takové účely.

5.5. Přímá reklama po koupi zboží

Pokud jste zakoupili zboží v našem online obchodě RODNE BABY, můžeme vám zasílat informace o našem vlastním podobném zboží na vámi uvedenou e-mailovou adresu nebo poštovní adresu. Právním základem pro toto zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jelikož reklama souvisejících produktů prostřednictvím přímé reklamy pro nás představuje oprávněný zájem. Základem pro přímou reklamu prostřednictvím e-mailu je dále § 7 odst. 3 německého zákona o nekalé soutěži.

Proti zpracování svých údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitky. Poté se zdržíme dalšího zpracování pro takové účely.

5.6. Marketing, webová analytika a sociální média

Soubory cookie a obdobné technologie (jako jsou značky nebo pixely) používáme pro marketingové a analytické účely, abychom pro vás zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a vaši objednávku v našem online obchodě RODNE BABY a umožnili vám používat určité funkce. Právním základem je váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a), článek 7 GDPR) nebo ochrana našich oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Podrobné informace o všech používaných souborech cookie a obdobných technologiích naleznete zde v našem nástroji pro souhlas s používáním souborů cookie, který vám rovněž umožňuje kdykoli změnit předvolby souborů cookie a odvolat svůj souhlas s používáním souborů cookie s účinností do budoucna. V závislosti na vámi zvoleném nastavení mohou být některé funkce našich webových stránek omezeny.

6. Webová analytické nástroje prostřednictvím služby Google Analytics

Google Analytics je služba v oblasti webové analytiky, kterou nabízí společnost Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko). Služba Google Analytics analyzuje používání konkrétních webových stránek za účelem neustálého vylepšování jednotlivých funkcí, nabídek a uživatelské zkušenosti. Prostřednictvím statistického vyhodnocování chování uživatelů je možné neustále vylepšovat naše online služby a zajišťovat, že jsou pro vás coby uživatele stále více zajímavé.

Při návštěvě našich webových stránek zaznamenáváme, mimo jiné, následující údaje:

•    webové stránky, které navštívíte,
•    úspěšnost s ohledem na tzv. „cíle webových stránek“ (např. odeslané dotazy a odběr newsletteru),
•    vaše chování na našich webových stránkách (např. kliknutí, posouvání stránek a nečinnost),
•    vaše přibližná poloha (země a město),
•    vaše adresa IP (ve zkrácené podobě, jasné přiřazení tedy není možné),
•    technické informace jako váš prohlížeč, poskytovatel internetu, koncové zařízení a rozlišení obrazovky,
•    zdroj vaší návštěvy (tj. prostřednictvím kterých webových stránek nebo reklamy jste nás navštívili).

Údaje vygenerované příslušným souborem cookie ohledně vašeho používání těchto webových stránek jsou většinou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde jsou také uloženy. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované uživatelské ID, podle kterého vás bude možné během budoucích návštěv webových stránek rozpoznat. Nicméně díky aktivaci anonymizace adresy IP na těchto webových stránkách bude vaše adresa IP nejdříve službou Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech na základě Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Kompletní adresa IP bude na server v USA přenesena a zde také zkrácena pouze výjimečně.

Pokud s tímto shromažďováním údajů nesouhlasíte, můžete mu zabránit nainstalováním doplňku prohlížeče k deaktivaci služby Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=) nebo odvolat svůj souhlas prostřednictvím nástroje pro správu souhlasu.

Jelikož se hlavní sídlo společnosti Google nachází v USA, nemůžeme vyloučit, že dané údaje budou také zpracovány v USA. Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování osobních údajů. Součástí této dohody jsou standardní smluvní doložky EU. Na požádání vám tyto standardní smluvní doložky můžeme poskytnout.

Další informace o službě Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

7. Používání Map Google

Na těchto webových stránkách používáme službu Mapy Google, zejména proto, abychom vám umožnili vyhledávat prodejce a plánovat trasu. Službu Google Maps provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a vám pohodlně používat funkci mapy. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. Zde můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany osobních údajů.

Podrobné pokyny ke správě vlastních údajů v souvislosti s produkty Google naleznete zde: https://www.dataliberation.org

Když navštívíte webové stránky, společnost Google obdrží informace o tom, že jste se dostali na příslušnou podřízenou stránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu.

Pokud nechcete, aby byl úkol uveden ve vašem profilu Google, musíte se před aktivací tlačítka z Googlu odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily použití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo návrhu svých webových stránek zaměřeného na poptávku. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování reklamy založené na potřebách a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a toto právo musíte uplatnit u společnosti Google.

Doporučuje se řešení, které zajistí, aby uživatelská data proudila ke společnosti Google pouze tehdy, když uživatel na mapu nebo odkaz aktivně klikne.

Vzhledem k tomu, že osobní údaje lze společnosti Google přenášet pouze po udělení souhlasu uživatelem, implementovali jsme tzv. řešení se dvěma kliknutími. To technicky zajišťuje, že webová stránka přenáší údaje ke společnosti Google pouze tehdy, když uživatel aktivně klikne na mapu nebo odkaz.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého vyjádření nesouhlasu s přenosem dat nebo jeho blokování. Pokud chcete zabránit sledování svých aktivit na našich webových stránkách, zrušte svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V tomto případě však nemusí být možné používat naše webové stránky nebo pouze v omezeném rozsahu.

8. Předávání údajů třetím stranám

Vaše údaje budou předány pouze našim pečlivě vybraným poskytovatelům služeb a partnerským společnostem, kteří jsou smluvně zavázáni dodržovat požadavky právních předpisů na ochranu údajů. V opačném případě budou vaše údaje předány pouze v případě existující zákonné povinnosti. V následujícím textu naleznete informace o společnostech, kterým předáváme údaje.

8.1. Předávání v rámci přidružených společností

Vaše údaje můžeme předat našim přidruženým společnostem za účelem uložení v centrálních databázích a pro interní skupinové fakturační a účetní účely v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy. Právním základem pro toto zpracování údajů je buď článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, nebo článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

8.2. Předávání servisním společnostem

Využití servisních společností: Využíváme několik servisních společností – dále jen „poskytovatelé služeb“, které se věnují naším jménem provozu a optimalizaci našich webových stránek, plnění smluv a zpracování platebních transakcí. Týká se to například hostování našich webových stránek, umisťování reklamy, doručování objednaného zboží, vyhodnocování rizik prodlení, zpracování platebních transakcí, zasílání newsletterů, jakož i zákaznického servisu a podpory. Těmto poskytovatelům služeb předáváme údaje v rozsahu nezbytném pro poskytování našich webových stránek nebo plnění smluv nebo pokud to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů. Právním základem pro tyto operace zpracování údajů je obvykle článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR nebo článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Tito poskytovatelé služeb pro nás pracují především jako „zpracovatelé“ naším jménem, a mohou proto poskytnuté údaje používat výhradně v souladu s našimi pokyny. Jsme právně odpovědní za příslušné zásady ochrany soukromí u poskytovatelů služeb, kteří zpracovávají údaje naším jménem, a s poskytovateli služeb jsme se dohodli na příslušných režimech ochrany údajů a zabezpečení údajů.

V následujících případech můžeme v rámci plnění smlouvy předávat údaje také třetím stranám pro nezávislé použití:

Dopravní společnosti: Námi využívané dopravní společnosti od nás získávají údaje potřebné pro doručení objednaného zboží vám, tedy zejména vaše jméno a vámi uvedenou doručovací adresu. V případě potřeby může dopravní společnost obdržet rovněž vaše kontaktní údaje, aby se s vámi dohodla na individuálním termínu dodání. Právním základem pro příslušné zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Platební transakce: Příslušný poskytovatel platebních služeb nebo banka obdrží potřebné platební údaje pro zpracování platebních transakcí. Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Obecně však tyto informace zadáváte přímo do zadávacího okna příslušného poskytovatele platebních služeb nebo banky. V těchto případech nepřijímáme a neuchováváme žádné platební údaje.

8.3. Předávání do třetích zemí

Údaje jsou předávány orgánům ve státech mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, pouze pokud

– jste s tím souhlasili,

– je to nutné k plnění vašich objednávek,

– to vyžaduje zákon, nebo

– k tomu dochází v rámci zpracování objednávky.

V případě zpracování objednávky jsou poskytovatelé služeb smluvně vázáni našimi pokyny a povinni garantovat přísná technická a organizační opatření. Zpracovatelé sídlí jak v zemích, na které se vztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, tak v zemích, které nechrání osobní údaje v rozsahu srovnatelném s EU. V posledně jmenovaných případech zajišťujeme úroveň ochrany údajů srovnatelnou s ochranou údajů v EU prostřednictvím smluvních ujednání a odsouhlasením standardních doložek EU o ochraně údajů.

8.4. Předávání dalším třetím stranám

Jinak předáváme vaše údaje třetím stranám nebo veřejným orgánům pouze tehdy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni podle stávajících právních předpisů o ochraně údajů, například na základě úředních nebo soudních příkazů, nebo pokud k tomu máme oprávnění, např. je to nezbytné za účelem stíhání trestných činů nebo pro uplatnění či vymáhání našich práv či nároků. Právním základem pro příslušné zpracování údajů v těchto případech je článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR nebo článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

9. Doba uchovávání údajů, výmaz údajů

Vaše údaje uchováváme pouze do doby, až přestanou platit účely, pro které byly shromážděny (např. při ukončení smluvního vztahu nebo po poslední činnosti, pokud neexistuje trvalá povinnost, nebo v případě odvolání vašeho souhlasu pro konkrétní zpracování údajů). Uchovávání nad rámec tohoto probíhá pouze tehdy a tak dlouho, dokud:

– existují zákonné povinnosti uchovávat údaje,

– údaje jsou nadále potřebné pro uplatnění nebo výkon právních nároků nebo pro obranu proti právním nárokům, např. z důvodu technologických a forenzních požadavků na obranu před možnými útoky na naše webové servery a jejich stíhání,

– výmaz by byl v rozporu s oprávněnými zájmy subjektů údajů, popř.

– platí jiná výjimka dle článku 17 odst. 3 GDPR.

10. Vaše práva v oblasti ochranu údajů

Jako návštěvník našich webových stránek a jako zákazník našeho online obchodu CYBEX máte nárok na různá práva udělená v rámci GDPR. Použijte prosím informace v oddílu Kontakt k uplatnění svých práv vůči nám a ujistěte se, že jsme schopni jednoznačně identifikovat vaši osobu.

V následujícím textu vysvětlujeme vaše základní práva jako subjektu údajů.

10.1. Práva na potvrzení, přístup, opravu nebo výmaz údajů

V souladu s GDPR můžete jako subjekt údajů na požádání a bezplatně písemně získat informace o tom, jaké údaje o vaší osobě (např. jméno, adresa) byly uloženy. Kromě toho máte jako subjekt údajů právo na to, aby byly tyto údaje opraveny nebo vymazány v souladu s GDPR, jsou-li splněny zákonné požadavky. Z práva na výmaz jsou vyloučeny například uložené údaje týkající se obchodních procesů, na které se vztahuje zákonná povinnost údaje uchovávat.

Podrobně:

– Právo na potvrzení a přístup: Subjekt údajů má v souladu s GDPR právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány; v takovém případě má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům a na další informace v rozsahu stanoveném zákonem.

– Právo na opravu: Subjekt údajů má v souladu s GDPR právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají. V tomto ohledu má subjekt údajů s přihlédnutím k účelům zpracování rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení.

– Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Subjekt údajů má právo v souladu s GDPR, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají; správce má povinnost bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, platí-li některý ze zákonem stanovených důvodů a zpracování není nutné.

10.2. Právo na omezení zpracování údajů

Jako subjekt údajů máte právo v souladu s GDPR dosáhnout u správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z podmínek stanovených zákonem.

Zpracování osobních údajů musíme omezit zejména tehdy, když popíráte přesnost svých osobních údajů, když potřebujete zpracovávané údaje bez právního základu pro vaši ochranu, nebo když je prošetřována vaše námitka.

10.3. Právo na vznesení námitek

Jako subjekt údajů máte právo v souladu s GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, námi jako správcem; osobní údaje pak již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami jako subjektu údajů, nebo pro zjištění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10.4. Právo na přenositelnost údajů

Jako subjekt údajů máte v souladu s GDPR právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám jako správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a, za podmínek stanovených zákonem, máte právo tyto osobní údaje předat údaje jinému správci, aniž bychom tomu my jako správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránili.

10.5. Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním svých údajů v rámci vašeho používání našich webových stránek nebo jako součást vaší objednávky v našem online obchodě RODNE BABY, můžete tento souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování vašich údajů před vaším odvoláním souhlasu zůstává nedotčena.

Po obdržení vašeho oznámení o odvolání bez prodlení zastavíme příslušné používání údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů prováděné na jiných právních základech dle článku 5 výše.

11. Automatické zpracování osobních údajů

Výhradně automatické zpracování vašich údajů je prováděno pouze tehdy, je-li to nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy a nemá-li to na vás právní nebo obdobný dopad.

12. Kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě uplatnění vašich práv v oblasti ochrany údajů nebo dotazů ohledně zpracování vašich údajů, podnětů či stížností se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Důvěrné informace doporučujeme zasílat výhradně poštou.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti EU trade company s.r.o.:

Volání: +420776492728

E-mail: [email protected]