Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro zákazníky a Všeobecné obchodní podmínky pro Českou republiku

I. Smluvní partner

Vaším smluvním partnerem pro veškeré právní úkony v rámci těchto Všeobecných obchodních podmínek jsme my, společnost 

EU trade company s.r.o.

IČO: 19069367

DIČ: CZ19069367

Adresa: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Volání: +420776492728

Výkonní ředitelé:

Ruslan Tovtyn

E-mail: [email protected]

II. Rozsah a definice

(1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny vaše objednávky produktů prostřednictvím webové stránky https://rodnebaby.cz/ a na všechny ostatní právní transakce uzavřené mezi vámi a námi, společností EU trade company s.r.o., prostřednictvím této webové stránky, která bude dále označována jako „online obchod RODNE BABY“.

(2) Náš online obchod RODNE BABY je zaměřen výhradně na spotřebitele.

(3) Zadáním objednávky v našem online obchodě RODNE BABY potvrzujete a souhlasíte s tím, že jste dosáhli zákonného věku, který je vyžadován ve vaší zemi k uzavírání závazných smluv.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka a kroky k uzavření smlouvy

(1) Produkty zobrazené v online obchodě RODNE BABY ještě nepředstavují z naší strany závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Je to pouze výzva pro vás k předložení závazné nabídky k uzavření kupní smlouvy.

(2) Před zadáním první objednávky se můžete zaregistrovat jako nový zákazník. Zaregistrovat se můžete i později. Objednávku je možné provést i bez registrace, tedy jako host.

Povinné údaje požadované v rámci registrace nebo objednávky musí být uvedeny pravdivě. Poskytnete-li další dobrovolné informace, rovněž všechny tyto informace musí být pravdivé.

(3) Aktivace tlačítka „Přidat do košíku“ vám umožní nezávazně vložit požadované zboží do virtuálního nákupního košíku. Obsah nákupního košíku lze zobrazit aktivací tlačítka nákupního košíku. Můžete také změnit počet položek umístěných v nákupním košíku a položky z košíku odebrat.

(4) Po aktivaci tlačítka „Pokračovat k pokladně“ budete vyzváni k zadání osobních údajů a výběru způsobu platby a dopravy, pokud jste některé z těchto údajů nezadali již při registraci. Před odesláním vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy se v přehledu zobrazí obsah vaší objednávky a další údaje o ní.

Tento přehled si prosím pečlivě zkontrolujte. V případě potřeby můžete své údaje opravit nebo změnit. Proces objednávky můžete také kdykoli zrušit, například aktivací tlačítka „Zpět do košíku“ nebo kliknutím na logo společnosti RODNE BABY v záhlaví webových stránek.

(5) Aktivací tlačítka „Koupit nyní“ nám odešlete svou objednávku a předložíte nám závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy na zboží v nákupním košíku.

(6) Pokud objednáváte zboží z online obchodu RODNE BABY v našem maloobchodě, mohou se některé kroky k zadání objednávky a uzavření smlouvy lišit. V tomto případě vám informace o objednávce a krocích k uzavření smlouvy poskytne pracovník maloobchodní prodejny, který má vytvoření vaší objednávky na starosti. Informace obsažené v těchto všeobecných podmínkách platí přiměřeně. 

2. Přijetí a potvrzení smlouvy a další smluvní náležitosti

(1) Po obdržení vaší objednávky vám bez zbytečného odkladu zašleme e-mail s potvrzením přijetí vaší objednávky a uvedením podrobných informací (potvrzení o přijetí). Toto potvrzení o přijetí ještě neznamená přijetí vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy.

(2) O odeslání objednaného zboží budete informováni e-mailem, jakmile zboží předáme dopravní společnosti (potvrzení o odeslání). Není-li výslovně uvedeno jinak, představuje potvrzení o odeslání také naše závazné přijetí vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy.

3. Informace o vašem právu na odstoupení

(1) Jako spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku máte následující právo na odstoupení od smlouvy.

Instrukce ohledně práva na odstoupení

Právo na odstoupení

Od této smlouvy máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodů. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne převzetí zboží vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravcem (nebo ode dne převzetí poslední položky v případě smlouvy na několik položek objednaných jako součást jedné objednávky a dodaných samostatně).

V případě smlouvy o dodávce zboží v několika dílčích zásilkách nebo jednotkách je lhůta pro odstoupení od smlouvy čtrnáct dnů ode dne převzetí poslední dílčí zásilky nebo poslední položky vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravcem.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, musíte nám to oznámit na následující adresu 

RODNE BABY Online Shop

Ve Žlíbku 1800, Praha 9, PSČ 193 00

[email protected]

prostřednictvím jasného prohlášení (jako je dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít níže uvedený formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty k odstoupení bude postačovat zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty k odstoupení.

Důsledky odstoupení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vám muset vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak, použijeme pro takovou refundaci stejný platební prostředek, jaký jste použili pro původní transakci; v žádném případě vám refundace nebude účtována.

Refundaci můžeme odmítnout, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od této smlouvy. Zboží je nutné vrátit na kteroukoli z našich provozoven nebo zaslat na adresu:

RODNE BABY Online Shop 

Ve Žlíbku 1800, Praha 9, PSČ 193 00

Dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku máme jako dodavatel (prodávající) nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které se tímto spotřebitel zavazuje prodávajícímu uhradit.

Lhůta je považována za zachovanou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Za ztrátu hodnoty zboží odpovídáte pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku nakládání se zbožím, které nebylo nutné pro otestování povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Konec instrukcí ohledně práva na odstoupení

(2) Vyloučení práva na odstoupení:

Podle občanského zákoníku právo na odstoupení neexistuje u následujících smluv, pokud se strany nedohodly jinak:

– smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo personalizováno;

– smlouvy o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud jeho pečeť byla po dodání odstraněna.

(3) Formulář pro odstoupení:

Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět na adresu:

RODNE BABY Online Shop 

Ve Žlíbku 1800, Praha 9, PSČ 193 00

e-mail: [email protected]

Já/my (*) tímto o odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi (*) o koupi následujícího zboží (*)

Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě komunikace na papíře)

Datum

(*) nehodící se škrtněte

4. Další informace

(1) Ukládáme smluvní text objednávek, ke kterému budete mít přístup po dokončení objednávkového procesu. Informace o objednávce si také můžete vytisknout při odeslání objednávky. Po našem potvrzení o převzetí, nejpozději však při dodání zboží, vám poskytneme obsah smlouvy i v textové podobě (e-mailem nebo tištěnou kopií).

(2) Tyto Všeobecné obchodní podmínky si můžete kdykoli prohlédnout, uložit a vytisknout na našich webových stránkách online obchodu RODNE BABY pod hypertextovým odkazem „Podmínky“.

(3) Smlouva bude uzavřena a plněna buď v češtině nebo v angličtině, v závislosti na vaší volbě jazyka v online obchodě RODNE BABY.

(4) Z naší strany vám nevznikají žádné zvýšené náklady na používání komunikačních prostředků na dálku, jejichž prostřednictvím s námi komunikujete a uzavíráte smlouvu. Stále však budete povinni uhradit standardní poplatky za použití těchto prostředků příslušnému poskytovateli služeb.

(5) Platby předem v souvislosti s nákupem zboží požadujeme pouze v případě, že zvolíte jako způsob platby platbu předem dle čl. IV odst. 2 (1) níže.

(6) Při své obchodní činnosti postupujeme v souladu s platnými zákony. Nejsme však vázáni žádným kodexem chování.

IV. Plnění kupní smlouvy, zpracování platby, dodání

1. Ceny a náklady na dopravu, speciální nabídky, dostupnost, omezení dodání

Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem

  • Dodací podmínky po ČR, při celkové hodnotě objednávky nad 1000 Kč je doprava zdarma
  • Doručení zboží probíhá do 2-6 pracovních dnů, pokud je zboží skladem. U zboží na objednávku může trvat doručení až 14 pracovních dnů.
  • Při celkové hodnotě objednávky pod 1000 Kč bude účtováno poštovné dle aktuálního ceníku doručovací služby GLS
  • Vezměte prosím na vědomí, že obvykle můžeme nabízet speciální nabídky pouze v omezeném časovém období. Rovněž zboží zobrazené v online obchodě RODNE BABY podléhá různé dostupnosti. Dostupnost produktu se také může lišit v závislosti na vašich specifikacích (jako je velikost nebo barva). Je-li produkt nedostupný, bude to uvedeno u příslušné informace o produktu.

Ukáže-li se po obdržení vaší objednávky, že u nás objednané zboží je dočasně nedostupné, vyrozumíme vás o tom bez zbytečného odkladu v potvrzení o přijetí nebo vás budeme kontaktovat (např. dodatečným e-mailem). Je-li zboží trvale vyprodáno, nebudeme moci vaši objednávku přijmout, takže v takovém případě smlouva nevznikne.

2. Platební metody a platební podmínky, bodování

(1) Platba za zboží je prováděna jedním z níže uvedených platebních způsobů. V jednotlivých případech jsme však oprávněni vyloučit některé platební způsoby.

Kreditní karta: Při platbě kreditní kartou bude částka odečtena při odeslání zboží. Přijímáme karty American Express, VISA, a Mastercard.

Platba převodem na účet: znamená možnost zaplatit na náš účet. Objednávku lze odeslat až po naběhnutí platby na náš účet. Pokud zvolíte v objednávce tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou.

Apple Pay: Apple Pay je platební metodou nabízenou společností Apple Inc. Chcete-li používat Apple Pay, musíte si aktivovat funkci Apple Pay (např. na vašem iPhonu), identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Částka bude odečtena při odeslání zboží.

(2) Bez ohledu na zvolený způsob platby fakturu obdržíte nejpozději spolu s dodáním zboží. Pokud se fakturační adresa liší od doručovací adresy, zašleme fakturu poštou na fakturační adresu nebo e-mailem na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

3. Dodací lhůty, doprava a přechod nebezpečí, částečné dodávky, prodlení

(1) Dodací lhůty uvedené v tabulce v online obchodě RODNE BABY platí pro dodávky v rámci ČR a rozumí se, že začínají naším závazným přijetím vaší nabídky k uzavření kupní smlouvy.

Informace o dodacích lhůtách pro dodávky do jiných zemí jsou rovněž uvedeny v tabulce.

(2) Dodávky budou provedeny na vámi uvedenou doručovací adresu. Zásilky budou realizovány vhodnou dopravní společností. Nebezpečí náhodné ztráty objednaného zboží na vás přechází okamžikem předání zboží vám nebo vašemu oprávněnému zástupci nebo při prodlení s převzetím.

(3) Jsme oprávněni provádět částečné dodávky, je-li to pro vás přiměřené. V případě částečných dodávek poneseme veškeré dodatečné náklady na dopravu my.

(4) Budete-li v prodlení s platbou, vyhrazujeme si právo po vás požadovat zákonný úrok z prodlení. Uplatnění dalších škod způsobených prodlením zůstává vyhrazeno.

4. Výhrada vlastnického práva, započtení a zadržení

(1) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného uhrazení fakturované částky.

(2) Nároky můžete započíst proti našim pohledávkám pouze s protinároky, které jsou splatné a nejsou nejisté nebo neurčité.

(3) Zadržovací práva jsou povolena pouze tehdy, pokud se týkají nároků založených na stejném smluvním vztahu.

5. Vaše práva z vad

(1) Odpovídáme vám za bezvadný stav zboží při převzetí. Jsme odpovědní zejména za to, že v době, kdy přebíráte zboží:

a) zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a neexistuje-li takové ujednání, vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží a námi či výrobcem prezentovanou reklamou;

b) zboží se hodí k účelu, který jsme uvedli nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením sjednanému vzorku nebo modelu, byla-li jakost nebo provedení určeno na základě smluveného vzorku nebo modelu;

d) zboží je v přiměřeném množství nebo hmotnosti; a

e) zboží splňuje požadavky stanovené právními předpisy.

(2) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo:

a) nechat vadu odstranit dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží;

b) na odstranění vady opravou zboží;

c) přiměřené snížení kupní ceny; nebo

d) odstoupit od smlouvy.

(3) Při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu poté nám oznamte, které právo jste si zvolili. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí, požádali-li jste o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraníme-li vady v přiměřené lhůtě nebo vám oznámíme, že vady neodstraníme, můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

(4) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupíte od smlouvy, můžeme dodat, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady můžeme odstranit opravou zboží nebo dodáním nového zboží, dle naší volby; naše volba vám nesmí způsobit nepřiměřené náklady.

(5) Neodstraníme-li vadu zboží včas nebo vadu odmítneme odstranit, můžete požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Svou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu.

(6) Právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, jste oprávněni uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li u jednotlivého zboží při koupi uvedena lhůta delší. To se nevztahuje na:

a) na vadu zboží prodávaného za nižší cenu, z důvodu které byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) na vadu použitého zboží odpovídající míře používání nebo opotřebení zboží při převzetí z vaší strany;

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

(7) V případě, že vám poskytneme plnění vykazující vady, jste oprávněni u nás uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu prostřednictvím emailu:  [email protected]

(8) Práva z vad jste povinni uplatnit ihned po zjištění vady nebo ihned poté, co jste ji mohli zjistit s vynaložením obvyklé pozornosti. Písemné odůvodnění reklamace musí obsahovat veškeré údaje potřebné k jejímu přezkoumání, zejména:

a) vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon, email);

b) popis skutečností odůvodňujících vaši reklamaci;

c) potvrzení a dokumenty týkající se tvrzených skutečností;

d) požadované řešení.

(9) Na základě vašich údajů rozhodneme o oprávněnosti reklamace a jsme povinni ji bez zbytečného odkladu přezkoumat a vyřídit a o výsledku reklamačního řízení vás informovat nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace. Bude-li vaše reklamace přijata, budeme vás informovat, jak bude vyřešena, pokud jste výslovně neuplatnili konkrétní nárok vyplývající pro vás ze zákona. 

V. Různá ustanovení

1. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Náš smluvní vztah se bude řídit a bude vykládán v souladu se zákony ČR, s vyloučením Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Kogentní ustanovení státu, ve kterém máte jako spotřebitel obvyklé bydliště, však zůstávají nedotčena.

2. Místo plnění

Není-li výslovně dohodnuto jinak nebo není-li kogentními ustanoveními na ochranu spotřebitele stanoveno jinak, je místem plnění místo našeho sídla uvedené v kapitole I.

3. Informace podle Czech Republic zákona o alternativním řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech

Dozorové orgány dohlížející na naši činnost, na které se můžete obrátit jako na subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v případě stížností, jsou tyto:

a) Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky: https://adr.coi.cz/cs, v oblasti ochrany spotřebitele nebo případně jiný orgán dozoru na ochranu spotřebitele příslušný podle vnitrostátního práva;

b) v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni EU Evropské spotřebitelské centrum se sídlem Štěpánská 567, 120 00 Praha 2, webové stránky: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en.

Neexistuje povinnost ani ochota účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

Online řešení sporů Komise EU: www.ec.europa.eu/consumers/odr.